Co mówi Jezus?

Objaśnianie przypowieści ewangelicznych w słowach prostych i uniwerslanych
Polskie książki Anny Wierzbickiej:

Anna Wierzbicka, Dociekania semantyczne, Wrocław Ossolineum 1969
Anna Wierzbicka, Kocha-lubi-szanuje, Warszawa, Wiedza Powszechna 1971
Anna Wierzbicka, Język-umysł-kultura, Warszawa PWN 1999


Wybrane publikacje po angielsku:

http://www.une.edu.au/arts/LCL/disciplines/linguistics/nsmpage3.htm

Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88